Lietošanas noteikumi

Uzņēmums „Shire” ar prieku piedāvā jums šo tīmekļa vietni un tās saturu vispārējiem informatīviem nolūkiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus. „Shire” darīs visu iespējamo, lai informācijas ievietošanas brīdī tīmekļa vietnē tā būtu precīza. Ņemiet vērā, ka „Shire” tomēr nevar garantēt pilnīgu informācijas precizitāti un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies šīs informācijas lietošanas rezultātā. „Shire” var mainīt šo informāciju jebkurā laikā. Lietojot šo tīmekļa vietni, jūs bez ierobežojumiem vai iebildumiem piekrītat šiem noteikumiem.

Materiālu izmantošana un intelektuālā īpašuma tiesības

Autortiesības šajā tīmekļa vietnē pieder „Shire”. Visas pārējās intelektuālā īpašuma tiesības tiek aizsargātas. „Shire” atļauj jums kopēt šajā tīmekļa vietnē publicētos materiālus vienīgi nekomerciālai lietošanai ar noteikumu, ka ikviena jūsu izgatavotā šo materiālu kopija saglabā visu informāciju par autortiesību īpašnieku un citām īpašumtiesībām.

Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm

Šī tīmekļa vietne reizēm var saturēt hiperteksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. „Shire” nav atbildīga un neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz jebkādu informāciju vai viedokli, ko satur kāda cita tīmekļa vietne. Tā kā „Shire” nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un to saturs var tikt mainīts, iepriekš nebrīdinot „Shire”, tīmekļa vietnes lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai pārliecinātos, ka pieejamā informācija ir precīza un no šādas tīmekļa vietnes lejupielādētā programmatūra nesatur vīrusus vai citas kaitīgas vienības. „Shire” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu, izmaksām vai saistībām, kas radušās, izmantojot šādu lejupielādēto materiālu.

Informācija neaizstāj veselības aprūpes speciālista konsultāciju

Tīmekļa vietnē piedāvātā informācija ir paredzēta vienīgi, lai sniegtu ziņas par veselības jautājumiem, kas saistīti ar lizosomālās uzkrāšanās slimībām. Šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju ir sarakstījis un piedāvā uzņēmums „Shire”. Šo informāciju ir pārbaudījuši un rediģējuši medicīnas speciālisti, kas strādā „Shire”. Lai vairāk uzzinātu par tīmekļa vietnē sniegtās informācijas rediģēšanas procesu, lūdzu, sazinieties ar info@lus.lv. Šī informācija nav uzskatāma par pilnīgu un ar to nedrīkst aizstāt vizīti, zvanu, konsultāciju vai padomu, ko saņemat no sava ārsta vai cita veselības aprūpes speciālista. „Shire” neiesaka patstāvīgi risināt veselības problēmas. Ja jums ir jautājumi, kas saistīti ar veselības aprūpi, lūdzu, nekavējoties zvaniet vai apmeklējiet savu ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu. Nekad neatsakieties no medicīniskās palīdzības un nekavējiet tās saņemšanu tāpēc, ka šeit esat izlasījuši kādu informāciju.

Informācija katrā ziņā nav precīza, pilnīga vai aktuāla

Tīmekļa vietnē pieejamā informācija nav pilnīga. „Shire” veic atbilstošus pasākumus, lai sniegtu pēc iespējas precīzāku un jaunāku informāciju, taču negarantē un neapliecina tās precizitāti vai pilnīgumu. Šī informācija tiek sniegta tāda, kāda tā ir, bez jebkādām paustām vai iedomātām garantijām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar netiešu garantiju tās piemērotībai noteiktam mērķim.

„Shire” nav atbildīgs par kaitējumu datoram, kas radies, izmantojot šo tīmekļa vietni. „Shire” neapliecina un negarantē, ka piekļuve tīmekļa vietnei būs savlaicīga, nepārtraukta un bez kļūdām. „Shire” negarantē, ka šīs lapas vai serveris, kas tās padara pieejamas, ir brīvs no vīrusiem vai citiem kaitīgiem elementiem. „Shire”, tā filiāles un meitasuzņēmumi, kā arī to amatpersonas, direktori, darbinieki, aģenti, pārstāvji, informācijas sniedzēji un licences devēji un to mantinieki un tiesību pārņēmēji nekādā ziņā nav atbildīgi par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem, tipveida, īpašiem, soda vai citiem zaudējumiem, pat ja ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību. Minētie izņēmumi nevar tikt attiecināti uz jurisdikcijām tādā mērā, ka tās nepieļauj netiešo garantiju izslēgšanu.

Informācija

Jebkādu personiski identificējamu informāciju elektroniskajā saziņā ar šo tīmekļa vietni regulē „Shire” konfidencialitātes politika. „Shire” drīkst brīvi lietot vai kopēt visu pārējo informāciju šajā saziņā, ieskaitot jebkādas šeit atklātās idejas, izgudrojumus, koncepcijas, metodes vai zinātību, jebkādiem mērķiem, ieskaitot izpaušanu trešajām personām un/vai preču vai pakalpojumu izveidi, izstrādi un/vai realizāciju.
Pēdējo reizi šie noteikumi atjaunināti: 04.02.2013