Fonds Caladrius

Fonda darbības mērķis: vākt ziedojumus pacientu līdzmaksājumu segšanai gadījumos, kad valsts atsaka pacientam zāļu kompensāciju 100% apmērā, bet paši pacienti par saviem līdzekļiem nespēj tās iegādāties. Fonda atbalstu var saņemt arī tie slimnieki, kuru slimības diagnostiku vai ārstēšanu var veikt tikai ārvalstīs un nepieciešamie izmeklējumi, procedūras un medicīniskās manipulācijas neietilpst valsts apmaksātajos pakalpojumos, vai arī valsts atsaka pacientiem kompensēt šīs izmaksas.

Ziedojumu konts:
Saņēmējs: Fonds Caladrius
Konta numurs: LV28HABA0551026962215
Banka: Swedbank

Latvijā pacienti nepieciešamās zāles reto slimību ārstēšanai, izņemot atsevišķas retās slimības, kuru ārstēšanai paredzētās zāles iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, var iegādāties par saviem līdzekļiem vai arī lūgt valstij segt nepieciešamo zāļu izmaksas MK noteikumu Nr. 899 XII daļas noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar šo noteikumu 100 un 100¹ punktu zāles tiek kompensētas ne vairāk kā 10 000 latu apmērā vienam pacientam 12 mēnešu periodā, kas bieži nav pietiekami, lai nodrošinātu ārstēšanu. Pacientam tiek noteikta līdzmaksājuma daļa, ko viņš vai viņa nevar samaksāt. Bērniem ir izveidota atsevišķa programma reto slimību ārstēšanai, bet diemžēl pieaugušiem šobrīd tādas nav.

Papildus informācija par Reto slimību biedrību Caladrius un fondu Caladrius:
Dita Kļaviņa-Lauberte
Tel.: 67201459
Mob.: 2 633 2110
E-pasts: dita.klavina@gmail.com
www.caladrius.lv